Main

How to Rehub

Ikke kast – ombruk isteden!

Byggherrer, både private og offentlige, etablerte markedsplasser og rivningsentreprenører sitter på store verdier I materieler som kan ombrukes. Hvert år rives mange bygninger uten en vurdering av potensialet for ombruk, og byggherrer velger å betale store summer for å deponere materialene. Selv feilbestillinger går rett i søpla! Gjennom Rehub har alle tilgang til å legge ut materialer som er egnet for ombruk. Det skjer på en åpen plattform der potensielle kjøpere kan se om noe av materialet er egnet for deres formål. Dette er et vinn-vinn-konsept!

Rehub.no er et nettsted som kobler nøkkelaktører og automatiserer dagens kompliserte prosess med kjøp og salg av brukte byggematerialer. Den mest sentrale verdiskapingen er at det blir lettere å finne brukte byggematerialer med søkefunksjonen på tvers av forskjellige markedsplasser og databaser. I tillegg vil automatisering av logistikk, teknisk testing, CO2-regnskap og risikofordeling gi en så sømløs kjøpsopplevelse som mulig.

Buyer Journey

How to Rehub as a buyer of reusable materials:

 • Ide
 • Hvilke prosjekter har ombrukbare byggematerialer som passer mitt ptosjekt?
 • Søk etter materialer
 • Søk gjennom mange ulike databaser med ombrukbare databaser som er lastet opp på rehub.no
 • Rådgivning
 • Trenger du hjelp av en rådgiver til å finne materialer som passer ditt prosjekt eller en innføring av kjøpsprosessen av brukte byggemateriaer?
 • Kost/nytte
 • Gjennom Rehub kan du få tilbud fra flere leverandører og Rehub kan analysere CO2-besparelsene fra de ulike med en kost/nytte-analyse av ditt kjøp.
 • Test
 • Hvis kost/nytte-analysen resulterer I ønsket resultat kan en fortsette med teksnisk testing fra en av Rehubs samarbeidspartnerne.
 • Evaluer
 • Materialet du har testet kan nå bli evaluert av deg eller eksperter fr å avgjøre om det skal fortsette sin ombruksreise mot sitt nye prosjekt.
 • Transport
 • Etter analysene og testingen av materialene kan det bestilles transport av de som passer ditt prosjekt.
 • Lager
 • Hvis prosjektet ikke er klart for å ta imot materialet kan det bli plassert på lager etter priser og betingelser fra kost/nytte-analysen.
 • Risikofordeling
 • Rehub kan gjennom sine samarbeidspartnere legge til rette for et utkast av en risikoforldeingsavtale mellom deg og selger.
 • Kjøp!
 • Som kjøper kan du kjøpe oeller reserverer materialer gjennom rehub.no.
 • Evaluer selger
 • Er du fornøyd med selgeren og materialet? Legg ingen en tilbakemelding!
 • Tilbakemelding på prosessen
 • Er du fornøyd med Rehub.no og prosessen? Legg igjen en tilbakemelding! Og velkommen tilbake, igjen og igjen!

Seller Journey

How to Rehub as a seller of reusable materials:

 • Ide om ombruk
 • Hvordan gjøre mine byggematerialer I rehabilitering- eller rivningsprosejkter tilgjengelig for andre interessenter på markedet?
 • Ombrukskartlegging
 • Gjør en ombrukskartlegging av bygget så tidlig som mulig. Bruk gjerne malen som er tilgjengelig gratis på rehub.no. Rådgivere i Rehub kan være behjelpelige i prosessen om det er ønsket
 • Last opp database
 • Lat opp databasen med alle de brukte materialene til rehub.no. Bruker du malen fra Rehub.no kan du enjelt laste opp dokumentet I sin helhet på rehub.no.
 • Statistikk
 • Følg med på hvor mange som setter dine produkter i ønkskelisten, hvilke av dine materialer som selger best, hvilke som er reservert osv. Se hvilke av dine materialer som er trenden i markedet.
 • Selg!
 • Dine materialer blir solgt gjennom en trygg og sikker betalingsløsning.
 • Demontering
 • Materialet blir demontert innenfor den gitte tidsrammen. Enten av dere selv eller av noen av Rehub sine samarbeidspartnere.
 • Få tilbakemelding
 • Kjøpere får muligheten til evaluere deres opplevelse av kjøpet med deg som selger. Bygg opp tillitt og annerkjennelse.
 • Tilbakemelding på prosessen
 • Er du fornøyd med Rehub.no og prosessen? Legg igjen en tilbakemelding! Og velkommen tilbake, igjen og igjen!

Material Journey

Linear to a Circular Economy in the Construction Industry:

 • Ombrukskartlegging
 • Bygg som skal rives eller renoveres blir kartlagt av eksperter og det blir laget en database med informasjon om alle materialene som kan ombrukes.
 • Søk etter materialer
 • Alle materielene som egner seg for ombruk blir gjort tilgjengelig og søkbare på rehub.no. Nå kan materielene reserveres eller kjøpes.
 • Teknisk testing
 • For å sikre at materialet møter dagens tekniske krav og har nødvendig dokumentasjon, må noen ganger materialet gjennomgå teknisk testing. I mange tilfeller holder det å teste en liten del eller en prøve av materialet.
 • Dokumentasjon
 • Materialer med dokumentasjon er oftere mer verdifulle og øker potensiale for ombruk. Redokumenatsjon er derfor en viktig del av materialreisen og veien mot sirkulær økonoi. En ekspert kan evaluere om produktets dokumentasjon holder til formålet eller om det er nødvendig med ny dokumentasjon.
 • Demontering
 • Materialet blir demontert hvis det står I det originale bygget. Enten av selgeren selv eller noen av Rehub sine samarbeidspartnere.
 • Transport
 • Materialet transporters til et lager for midlertidig oppbevaring, eller til det nye prosjektet.
 • Lager
 • Hvis prosjektet ikke er klart for å ta imot materialet kan det bli plassert på lager I mellomtiden.
 • Risikofordeling
 • Hvem er ansvarlig for materialets kvalitet, styrke og bruk? Rehub kan gjennom sine samarbeidspartnere legge til rette for en risikoforldeingsavtale mellom kjøper og selger.
 • Ombruk
 • Det nye materialet er nå klart for å bli ombrukt I det nye bygget. Sirkelen er sluttet!