Rehub Team

Rehub er utviklet av konsulenter som etter flere års erfaring i byggebransjen har blitt lei av å se nye og gamle fullt brukbare materialer blir kastet og deponert. Vi ser på dette som et stort gap i sunn fornuft vi ønsket å løse - men det viste seg at det ikke var en enkel oppgave. Det er ingen oversikt over hvilke bygninger som skal rives og hvem er kundene som ønsker å bruke brukte materialer? Det var behov for en sammenheng mellom tilbud og etterspørsel, og det var her Rehubs reise begynte.

Gjennom intervjuer og dialog med markedet siden 2018 har Rehub bekreftet at bransjen ønsker et sted de kan besøke for å få støtte for å drive gjenbruksprosessen videre. Det er mange barrierer som blir tatt opp i intervjuene som grunner til at gode intensjoner om gjenbruk ikke oppnås. Mangel på informasjon, problematisk logistikk, usikker risikofordeling, spørsmål om testing av materialer og tilgang til materialer er hovedutfordringene med ombruk. Ideen bak Rehub er å ivare ta alle steg i prosessen med omburk.

User Avatar

Sunniva Baarnes

Grunnlegger
User Avatar

Johanne Thurmann-Moe

Medgrunlegger
User Avatar

Rikke Andvik Heimdal

Team member
User Avatar

Frode Bovim

Representant for Rambøll og bedriftsutvikling
User Avatar

Mathilde Jonsrud

Team member